Indstillinger for videoafspilning

Vælg (Indstillinger) > [Indstillinger for videoafspilning] for at konfigurere standard for output og sprog for videoer.

Output ved 1080p/24 Hz

Konfigurer indstillingerne for videooutput.
Standardindstillingen er [Automatisk]. Formatet skifter automatisk, så det passer til det TV, der er i brug.

  • Det TV og den AV-forstærker, du bruger, skal understøtte 1080p/24 Hz-videoformat. Se vejledningen, der fulgte med den enhed, du bruger, for at få flere oplysninger.
  • Videoen, der afspilles, skal understøtte 1080p/24 Hz-videoformatet. Generelt optages kommercielt udbudt videosoftware (BD-ROM) med angivelsen "1080p" som optagelsestilstand (f.eks. på softwarens emballage) ved hjælp af videoformatet 1080p/24 Hz.
  • Hvis videoen ikke vises korrekt, når [Automatisk] er valgt, skal denne indstilling for output ændres til [Sluk].

Sprog

Vælg, hvilke sprog der foretrækkes til lyd og undertekster til videoafspilning.

Administration af Blu-ray Disc™-data

Data, der er relateret til nogle Blu-ray Disc-videoer, kan blive gemt i PS4™-system. Kontrollér for at se, om data, der er relateret til Blu-ray Disc-videoer, er gemt i PS4™-systemet.

Du kan slette disse data fra systemet ved at trykke på OPTIONS-knappen på skærmen med datalisten og derefter vælge [Slet]. Slet nogle data, hvis der ikke er nok ledig plads i systemlageret, når der afspilles BD'er.

Tillad internetforbindelse for BD-LIVE

Aktivér, at Blu-ray Disc skal oprette forbindelse til internettet, når en sådan video afspilles.
Markér afkrydsningsfeltet for at aktivere internetforbindelsen. Denne indstilling er kun mulig for Profil 2.0 (BD-Live) BD'er.