Eksternt tastatur

Du kan justere indstillingerne for et USB-tastatur eller et Bluetooth®-tastatur, som er forbundet med PS4™-systemet ved at vælge (Indstillinger) > [Enheder] > [Eksternt tastatur].

Type

Vælg typen af eksternt tastatur alt efter sprog.

入力方式/輸入法

Vælg input-metoden for et eksternt tastatur.
Denne indstilling vises kun, når [Japansk] eller [Kinesisk (traditionelt)] er valgt som [Type].

Tastgentagelse (forsinkelse)

Vælg et tidsrum, før et tegn gentages, når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.

Tastgentagelse (hyppighed)

Vælg hastigheden, som et tegn gentages med, når en tast holdes nede på et eksternt tastatur.