Mus

Du kan konfigurere indstillingerne for en USB-mus eller en Bluetooth®-mus, som er forbundet med PS4™-systemet, ved at vælge (Indstillinger) > [Enheder] > [Mus].

Type

Vælg brug med venstre eller højre hånd.

Pegehastighed

Vælg, hvor hurtigt pilemarkøren bevæger sig.