Tastetone

Hvis du vil slukke for den lyd, der høres, når du bruger bestemte funktioner, f.eks. rulning, skal du vælge (Indstillinger) > [Lyd og skærm]. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for [Tastetone].