Test internetforbindelse

Vælg (Indstillinger) > [Netværk] > [Test internetforbindelse] for at teste en internetforbindelse og få vist resultaterne.

Hent IP-adresse Status for tildeling af IP-adresse.
Internetforbindelse Status for internetforbindelsen.
PlayStation Network log ind Status for dit PlayStation™Network-login.
NAT-type Sådan er PS4™-systemet forbundet til internettet
Denne information kan anvendes til at bedømme, hvor nemt eller svært det er at oprette forbindelse til andre PS4™-systemer, f.eks. i forbindelse med brug af kommunikationsfunktioner i spil.
Type 1: Systemet er direkte forbundet til internettet.
Type 2: Systemet er forbundet til internettet med en router.
Type 3: Systemet er forbundet til internettet med en router.
Med Type 3 er kommunikation med andre PS4™-systemer måske umulig, eller PS4™-systemets netværksfunktioner kan være begrænsede. Få flere oplysninger i "Når der ikke kan oprettes forbindelse til PlayStation™Network".
Forbindelseshastighed (download)* Den vurderede hastighed, som PS4™-systemet kan modtage data fra internettet ved.
Forbindelseshastighed (upload)* Den vurderede hastighed, som PS4™-systemet kan sende data til internettet ved.
*
Forbindelseshastigheder er kun anslåede værdier. Faktiske hastigheder kan variere, alt efter de tilsluttede servere og netværkstrafik.

Hvis forbindelsen afbrydes, skal du følge vejledningen på skærmen for at se indstillingerne. Se den vejledning, der fulgte med den anvendte netværksenhed, og oplysningerne fra leverandøren af din internettjeneste.

Når der ikke kan oprettes forbindelse til PlayStation™Network

Brug PlayStation™Network til at forbinde dit PS4™-system med en PlayStation™Network-server eller et andet PS4™-system. Når du bruger PlayStation™Network på et kontor eller et andet sted med et delt netværk, en firewall eller andre sikkerhedstiltag, kan det forhindre, at PS4™-systemet kan oprette forbindelse til PlayStation™Network. Hvis dette sker, kan du se portnumrene nedenfor, som bruges, når du forbinder PS4™-systemet til en PlayStation™Network-server.

  • TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  • UDP: 3478, 3479

Når du f.eks. konkurrerer med andre spillere i et onlinespil, mens systemet er direkte forbundet til andre PS4™-systemer, anvendes der et nyt portnummer, hver gang, du opretter forbindelse.

Kommunikationen kan være begrænset afhængigt af sikkerhedsfunktionerne fra din router eller leverandøren af din internettjeneste. Se den vejledning, der fulgte med den anvendte netværksenhed, og informationen fra leverandøren af din internettjeneste.