Konfigurer internetforbindelse

Du kan enten bruge Wi-Fi eller et LAN-kabel (Ethernet) til at forbinde PS4™-systemet til internettet.
Vælg (Indstillinger) > [Netværk] > [Konfigurer internetforbindelse], og følg derefter vejledningen på skærmen for at konfigurere netværksindstillingerne.

Oprettelse af forbindelse med et LAN-kabel (til en kabelforbindelse)

Vælg [Brug et LAN-kabel]. Hvis du vælger [Nemt] og følger vejledningen på skærmene, sker konfigurationen automatisk.

Oprettelse af forbindelse med Wi-Fi (til en trådløs forbindelse)

Vælg [Brug Wi-Fi], og vælg derefter [Nemt] for at se en liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk. Vælg det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til, og konfigurer indstillingerne.
Hvis det Wi-Fi-netværk, du vil oprette forbindelse til, ikke kan findes, skal du vælge [Konfigurer manuelt] og derefter konfigurere indstillingerne.

  • Forbindelsesindstillingerne varierer, afhængigt af hvordan dit netværk er konfigureret og de enheder, du bruger.
  • Det kan muligvis være nødvendigt med flere oplysninger eller flere indstillinger som f.eks. proxyserver eller IP-adresse. Vælg [Brugerdefineret] for at konfigurere disse indstillinger. Se informationen fra leverandøren af din internettjeneste og vejledningen, der fulgte med den anvendte netværksenhed, for at få flere oplysninger.
  • Hvis du anvender et adgangspunkt, der understøtter WPS, AOSS eller Rakuraku WLAN Start®, kan du gemme dette adgangspunkt ved at følge et par nemme trin. AOSS og Rakuraku WLAN Start® er kun tilgængelige i bestemte lande og regioner.
  • På PS4™-systemer, der understøtter 5 GHz-området, kan du vælge hvilket Wi-Fi-frekvensbånd, du bruger. Tryk på OPTIONS-knappen på skærmen for valg af Wi-Fi-netværk.