Log ind/Log ud

Log ind

1.
Vælg (Indstillinger) > [Kontohåndtering] > [Log ind].
2.
Indtast dit log ind-ID og din adgangskode, og vælg derefter [Log ind].

Når du har logget ind, forbliver du logget ind, indtil du manuelt logger af.

Log ud

Log manuelt af ved at vælge (Indstillinger) > [Kontohåndtering] > [Log ud].