Lager

Du kan se status for PS4™-systemlageret eller det udvidede lager og administrere gemt indhold. Vælg (Indstillinger) > [Lager].

  • [Udvidet lager] vises, når en USB-lagerenhed, der er formateret til brug som udvidet lager, er sluttet til PS4™-systemet. Vælg [Udvidet lager] for at flytte applikationer og ændre applikationernes installationsplacering. Se "Brug af udvidet lager" for at få flere oplysninger.
  • Hvis du vil slette indhold, skal du vælge indholdet i [Systemlager] eller [Udvidet lager], trykke på OPTIONS-knappen og derefter vælge [Slet].