USB-lagerenheder

De USB-lagerenheder, der er sluttet til PS4™-systemet, vises på en liste. Du kan uden problemer afbryde eller formatere en USB-lagerenhed til brug som udvidet lager. Vælg (Indstillinger) > [Enheder] > [USB-lagerenheder].
Se "Brug af udvidet lager" for at få oplysninger om brug af udvidet lager.

Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.