Indstillinger for video-output

Når du konfigurerer PS4™-systemet, kan det være nødvendigt at konfigurere outputtet for HDMI OUT-porten. Dette er som standard indstillet til automatisk at matche det TV, du opretter forbindelse til. Hvis du konfigurerer indstillingerne manuelt, skal du vælge (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Indstillinger for video-output].

 • Opløsning
  Indstil opløsningen.
 • TV-størrelse
  Du kan indstille din skærmstørrelse til at matche det 3D-kompatible TV, du anvender.
  Dette vises kun, når et 3D-kompatibelt TV er tilsluttet.
 • RGB-område
  Ændr kun dette, hvis du har en HDMI-enhed, der ikke sender RGB-områdeinformation korrekt.
 • HDR
  Du vil opleve et større dynamikområde med et HDR-TV (high dynamic range) og kompatible applikationer.
 • Deep Colour-output
  Skift kun indstillingen, hvis video ikke vises korrekt.
 • Supersampling-tilstand
  Markér afkrydsningsfeltet for [Aktivér Supersampling-tilstand] for at forbedre videokvaliteten for nogle spil, når systemet er sluttet til et TV med en opløsning på 2K eller derunder.
  Denne indstilling er kun tilgængelig på visse PS4™-systemer.
 • Information om video-output
  Se oplysninger såsom opløsning og farveformat.