Start pauseskærm

Du kan indstille din pauseskærm til at starte automatisk, når systemet ikke er aktivt i et bestemt tidsrum. (Indstillinger) > [Lyd og skærm] > [Start pauseskærm]. Standardindstillingen er [Efter 15 minutter].

Hvis systemet kører med bestemte applikationer eller processer, starter pauseskærmen muligvis ikke.