Upload af et skærmbillede

Du kan tage skærmbilleder, mens du spiller et spil, eller på hjemmeskærmen. Derefter kan du uploade disse skærmbilleder til en onlinetjeneste eller sende dem til venner med (Meddelelser).

Lagring af et skærmbillede

Du kan gemme et skærmbillede ved hjælp af en af disse metoder.

  • Tryk på SHARE-knappen, og hold den nede.
  • Tryk på SHARE-knappen og derefter på trekant-knappen.
  • Tryk på SHARE-knappen, og vælg derefter [Gem skærmbillede].

Afhængigt af typen af indhold eller systemets tilstand kan det være umuligt at tage et skærmbillede.

Visning af gemte skærmbilleder

Vælg (Galleri) i indholdsområdet.
Tryk på OPTIONS-knappen for at sortere gemte skærmbilleder efter navn eller dato og slette skærmbilleder. Du kan også kopiere skærmbilleder til en USB-lagerenhed.

  • FAT- og exFAT-formaterede USB-lagerenheder understøttes.
  • Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.
  • Du kan bruge skærmbilleder til at tilpasse baggrunden på hjemmeskærmen og funktionsskærmen. Markér et skærmbillede, tryk på OPTIONS-knappen, og vælg derefter [Indstil som baggrund].

Upload af et skærmbillede

1.
Tryk på SHARE-knappen, og vælg derefter [Skærmbillede] for at gemme skærmbilledet.
2.
Vælg en destination at uploade det til.
Vælg (Aktiviteter) for at uploade skærmbilledet til PlayStation™Network og dele det som en aktivitet.
3.
Vælg skærmbilledet.
4.
Indtast kommentarer, vælg andre muligheder, og vælg derefter [Del].
Hvis du valgte (Meddelelser) eller (Fællesskaber) i trin 2, skal du vælge modtageren.
  • Første gang du opretter forbindelse til en onlinetjeneste, skal du indtaste din kontoinformation for onlinetjenesten. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ved at besøge onlinetjenestens websted.
  • Antallet af skærmbilleder, som du kan uploade på samme tid, og måderne, du kan slette skærmbilleder, du har uploadet, på, varierer afhængigt af onlinetjenesten.