Upload af et videoklip

Du kan gemme spil som et videoklip. Videoklip kan derefter deles med andre spillere ved at uploade dem til onlinetjenester.

Lagring af et videoklip

De sidste 15 minutter af spil optages og gemmes automatisk og løbende. Du kan gemme spil som videoklip på en af følgende måder.

 • Tryk på SHARE-knappen og derefter på firkant-knappen.
 • Tryk på SHARE-knappen, og vælg derefter [Gem videoklip].
 • Nogle spil kan indeholde være scener, der ikke kan optages. De maksimale 15 minutters spil, der gemmes som et videoklip, inkluderer ikke scener, hvor video ikke kan optages. Et ikon vises øverst til venstre på skærmen i begyndelsen og slutningen af disse scener.
 • Tryk på SHARE-knappen to gange i starten af den scene, du vil gemme, og tryk derefter igen to gange på SHARE-knappen i slutningen af scenen. Hvis du ikke trykker på SHARE-knappen i slutningen af scenen, fortsætter optagelsen, indtil den maksimale længde for videoklip, du har indstillet, er nået, og derefter gemmes videoklippet.
 • Du kan ændre indstillingerne for videoklip og uploads ved at vælge (Indstillinger) > [Deling og udsendelser].

Visning af gemte videoklip

Vælg (Galleri) i indholdsområdet.
Tryk på OPTIONS-knappen for at sortere gemte videoklip efter navn eller dato og slette videoklip. Du kan også kopiere videoklip til en USB-lagerenhed.

 • FAT- og exFAT-formaterede USB-lagerenheder understøttes.
 • Sørg for, at USB-lagerenheden er sat helt ind i USB-porten. I nogle tilfælde er enheden muligvis ikke kompatibel på grund af form eller design.
 • Når HDR er slået til, kan farverne i de gemte videoklips være forskelligt fra farverne i spilvideoen.

Upload af et videoklip

1.
Tryk på SHARE-knappen, og vælg derefter [Videoklip] for at gemme videoklippet.
2.
Vælg en onlinetjeneste.
3.
Vælg et videoklip.
4.
Rediger videoklippet
Vælg [Klip] for at redigere et videoklips start og slutning. Du kan også tilføje kommentarer eller begrænse, hvem der kan se, hvad du deler.
5.
Vælg [Del].
 • Første gang du opretter forbindelse til en onlinetjeneste, skal du indtaste din kontoinformation for onlinetjenesten. Hvis du ikke har en konto, skal du oprette en ved at besøge onlinetjenestens websted.
 • Du kan kun uploade et videoklip ad gangen.
 • Der er forskellige måder at slette uploadede videoklip på afhængigt af onlinetjenesten.