Vigtige forbrugeroplysninger

 • Tilgængeligheden af funktionerne på dit system varierer, afhængigt af modellen. Yderligere oplysninger findes i den dokumentation, der fulgte med systemet.
 • Brugen af dit system og dets funktioner er underlagt forskellige brugeraftaler, der kan ændres fra tid til anden. Besøg SIE-webstedet for dit land/område for at finde de seneste udgaver af de pågældende aftaler og for at finde yderligere oplysninger om opdaterede vilkår og betingelser for dit system, herunder ændringer af brugervejledningen og anden dokumentation.
 • Opdater altid dit system til den seneste version af systemsoftwaren. Ved at opdatere får du ekstra funktioner samt forbedret brugbarhed og sikkerhed.
 • Brug altid den seneste version af systemsoftwaren eller programmerne på den enhed, der er sluttet til systemet. Du skal opdatere systemsoftwaren eller programmet på det tilsluttede PlayStation®4-system, PlayStation®3-system eller PlayStation®TV-system eller på den nasne™ eller smartphone, hvor PlayStation®App er installeret. Når der bruges funktioner på tværs af tilsluttede enheder, er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af versionen af den systemsoftware eller det program, der bruges.
 • PlayStation™Network og Sony Entertainment Network er kun tilgængelige i bestemte lande og områder og på bestemte sprog. Indholdet og tjenesterne, der tilbydes i PlayStation™Network, kan også variere, afhængigt af land og område. Kontakt kundesupport i dit land eller område for at få flere oplysninger.
 • Nogle produkter og tjenester er kun tilgængelige i bestemte lande eller områder. Kontakt kundesupport i dit land eller område for at få flere oplysninger.
 • Før du overdrager dit system til en tredjepart, herunder returnering (hvor tilladt), skal du kontrollere, at du har deaktiveret systemet og gendannet systemets standardindstillinger. Dette hjælper med at undgå uautoriseret adgang til eller brug af dit kreditkort eller andre personoplysninger. Yderligere oplysninger findes under "Før bortskaffelse af dit system".
 • Som bruger er du ansvarlig for betaling af gebyrer for brug af internettet.
 • Tildelingen af knapper til handlinger som "Enter" og "Annuller" (Kryds-knappen og Cirkel-knappen) kan variere, afhængigt af i hvilket land og område, systemet er solgt.

Vigtige oplysninger til brugere af 3G/Wi-Fi-modeller

Afhængigt af specifikationen for et program eller en funktion kan det ske, at dit system automatisk opretter forbindelse til internettet og overfører data. På denne måde er dit system altid opdateret med de seneste oplysninger og brugen af enheden bliver lettere.
Hvis der registreres et tilgængeligt Wi-Fi-adgangspunkt, prioriterer dit system brugen af Wi-Fi-forbindelsen. Hvis der ikke registreres et tilgængeligt Wi-Fi-adgangspunkt, bruger dit system en mobilnetværksforbindelse. BEMÆRK, at den automatiske dataoverførsel via mobilnetværket tilsvarende forbruger dit eventuelt forudbetalte dataforbrug.

 • Som bruger er du ansvarlig for betaling af gebyrer for brug af mobilnetværkstjenester.
 • Du kan ændre indstillingerne for nogle programmer og funktioner, der starter automatisk. Se "Auto-Start-indstillinger" for at få flere oplysninger.
 • Slå det mobile netværk fra ved at gå til (Indstillinger) > [Start] > [Netværk] > [Indstillinger for mobilt netværk] på hjemmeskærmen og fjerne markeringen fra [Mobilt netværk].

Om brugervejledningen

 • Sony Interactive Entertainment Inc. ejer eller administrerer nogle eller alle rettigheder til billeder eller andet ophavsretligt beskyttet indhold i denne vejledning. Brug af billeder og andet ophavsretligt beskyttet indhold (herunder kopiering, gengivelse, ændring, uploading til et netværk, visning, overførsel, distribution, licensering, salg og udgivelse) ud over brugen heri, er forbudt i henhold til gældende lov.
 • Denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
 • Oplysninger om systemfunktioner og billeder i denne brugervejledning kan variere fra de funktioner og billeder, der findes på dit system, afhængigt af hvilken version af systemsoftwaren du bruger. Illustrationer og skærmbilleder kan også variere fra det faktiske produkt.
 • De websteder, der vises på skærmbillederne i denne vejledning, kan være fiktive og findes muligvis ikke i virkeligheden.
 • Hvis du har deaktiveret JavaScript i den browser, der bruges til visning af denne vejledning, kan det ske, at vejledningen ikke vises eller fungerer korrekt. Kontroller, at JavaScript er aktiveret, når vejledningen vises.
 • PlayStation®TV sælges som PlayStation®Vita TV i nogle lande og områder. Systemer med disse navne kaldes "PS TV" i denne brugervejledning.

Til toppen af siden