Billeder Visning af billeder og videoer

Vælg og få vist indhold ved at filtrere det i kategorier, f.eks. tilknyttet enhed, oprettelsesmåned og kamerabilleder (der er taget med PS Vita).

Galleriskærm. Mærket A og B startende fra toppen.

A )
(Optagetilstand)
Vælg ikonet for skifte til optagetilstand.
B )
Indholdsliste
Ikonerne (Video) og (Panoramafoto) bliver vist på henholdsvis videoer og panoramafotos.

Der kan afspilles videoer, der er kopieret til dit system fra en tilsluttet enhed.* Åbn indholdslisten for den tilknyttede enhed, og vælg (Valgmuligheder) > [Kopier].

*
Begrænset til de filtyper, der i forvejen understøttes af dit system.

Tryk på en miniature for at åbne et billede i fuld skærmvisning.
Kontrolelementer som betjeningsknapperne skjules automatisk efter få sekunder. Tryk igen på skærmen for at få vist kontrolelementerne.

Foto-betjeningsknapper. Mærket A.

A )
(Slet)/ (Slideshow)/ (Panorama)/ (Tilbage)/ (Næste)
Vælg disse knapper for at udføre disse handlinger.
I kontrollerne for en video bliver (Panoramafoto) ikke vist. I stedet vises en statuslinje og (Spil)/ (Pause).

Visning af et panoramafoto

Mens en panoramafoto vises, skal du vælge (Panoramafoto), og derefter flytte dit system til venstre og højre eller vippe det frem og tilbage.

Retningsknapperne og den venstre pind kan også bruges til betjening.

Zoom ind og ud

Når du ser et billede eller en video, kan du dobbelttrykke på skærmen for at zoome ind. Området omkring det sted, hvor du har dobbelttrykket, forstørres. Dobbelttryk på skærmen igen for at zoome ud og vende tilbage til den oprindelige billed- eller videostørrelse.
Du kan også zoome ind ved at knibe fingrene sammen og zoome ud ved at skubbe fingrene fra hinanden.

  • Når du har zoomet ind på en bestemt del af et billede eller en video, kan du trække i skærmen for at få vist en anden del af billedet eller videoen.
  • Du kan zoome ind og ud, mens der afspilles en video.

Ændring af indstillinger for diasshow

Du kan ændre overgangseffekter og visningshastighed for diasshows.
Åbn vilkårligt indhold, og vælg derefter (Valgmuligheder) > [Indstillinger] > [Slideshow stil] eller [Slideshow hastighed].

Du kan justere indstillinger, så skærmen roterer automatisk.

Når denne funktion er aktiveret, roterer skærmen automatisk, når du ændrer retning for systemet, f.eks. når der vises billeder. Hvis du vil undgå, at skærmen roterer, skal du åbne et billede eller en video og derefter markere (Valgmuligheder) > [Indstillinger] > [Roter skærm automatisk] for at fjerne afkrydsningen.

Betjening med knapperne på systemet

Tilbage/Næste Tryk på Venstre-knappen eller Højre-knappen
Zoom ind/Zoom ud Flyt den højre pind op og ned
Afspil/Sæt på pause Tryk på Kryds-knappen
Du kan bruge dette til diasshows eller videoer.
  • Til handlinger, der styres med retningsknapperne, kan du i stedet bruge den venstre pind.
  • Hvis du vil aktivere betjening med knapper, skal du markere et afkrydsningsfelt ved at vælge (Indstillinger) > [Start] > [System] > [Betjen med systemets knapper].

Til toppen af siden