PS4-link Om funktionen skærm 2 (anden skærm)

Når du spiller et spil på et PS4™-system, der understøtter en anden skærm, kan du f.eks. bruge dit system til at få vist oplysninger om et spil på dit PS4™-system eller til at indtaste tekst. Opret forbindelse til dit system ved hjælp af et trådløst adgangspunkt.

Klargøring til første brug

Før du bruger denne funktion, skal dit system og dit PS4™-system være tilsluttet samme netværk.

Registrering (parring) af en enhed

Du kan registrere op til 10 PS4™-systemer for dit system til brug med en sekundær skærm. Hvis du forsøger at registrere mere end 10 til brug med en sekundær skærm, slettes det PS4™-system, som der ikke har været oprettet forbindelse til længst, automatisk fra listen.

1.
Gå til PS4™-systemets funktionsskærm, og vælg (Indstillinger) > [Remote Play Forbindelsesindstillinger] > [Tilføj enhed].
Der vises et tal på PS4™-systemets skærm.
2.
På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Anden skærm].
3.
Indtast det nummer, der vises på PS4™-systemets skærm, og vælg derefter [Registrer].
Når registreringen er færdig, vises PS4™-systemets skærm på dit system.

Brug af en sekundær skærm

På dit system skal du vælge (PS4-link) > [Start] > [Anden skærm].
Hvis du har registreret flere PS4™-systemer, får du vist en skærm, hvor du skal vælge det ønskede PS4™-system. Vælg det PS4™-system, der skal oprettes forbindelse til.

Hvis du bruger en sekundær skærm og skifter til et andet program, afbrydes forbindelsen til PS4™-systemet, hvis du ikke skifter tilbage inden for 1 minut.

Brug af skærmene

Funktion til sekundær skærm. Mærket A til C startende fra toppen.

A )
(Tastatur)
Vælg dette ikon, når du indtaster tekst på PS4™-systemet for at få vist tastaturet, og brug dit system til at indtaste tekst.
B )
(Fjernbetjening)
Vælg dette ikon for at få vist betjeningsknapper på skærmen. Du kan bruge dem til at betjene PS4™-systemet.
C )
(Luk forbindelsen)
Forbindelsen til PS4™-systemet lukkes.

Til toppen af siden