PS4-link Kontrol af betjening under Remote Play

Når du bruger Remote Play, kan du betjene PS4™-systemets funktioner ved hjælp af knapperne på dit system og værktøjslinjen, der vises på skærmen.
Hvis du vil have vist værktøjslinjen, skal du trykke på PS-knappen på dit system.

Værktøjslinje. Mærket A til D startende fra toppen.

A )
(Indstillinger)
Vælg denne indstilling for at angive, om der skal vises feedback på skærmen, når du trykker på skærmen eller din bagside-touchpad.
B )
(Knapvejledning)
Vælg denne indstilling for at ændre knaptildelinger. Tildelingerne varierer, afhængigt af spillet.
C )
(PS4™-system)
Vælg denne indstilling for at kopiere den handling, der udføres, når du trykker på PS-knappen på PS4™-systemets trådløse controller. Du kan også kopiere virkningen af at trykke og holde PS-knappen i 1 sekund eller mere.
D )
(LiveArea™-skærm)
Vælg denne indstilling for at gå tilbage til en LiveArea™-skærm.

Hvis Remote Play-forbindelsen er ved at blive afbrudt, vises (Forbindelse ustabil) i øverste venstre hjørne af skærmen.

Nedlukning af Remote Play-forbindelsen

Lukning af Remote Play-forbindelse ved at slukke PS4™-systemet

1.
Tryk på PS-knappen.
Værktøjslinjen bliver vist.
2.
Tryk på og hold den nede (PS4™-system).
3.
Vælg [Skift til hviletilstand] eller [Sluk PS4]. PS4™-systemet slukkes, og Remote Play-forbindelsen lukkes.

Lukning af Remote Play-forbindelse uden at slukke PS4™-systemet

Vælg (LiveArea™-skærm) på værktøjslinjen. Når du vender tilbage til LiveArea™-skærmen, er Remote Play-forbindelsen automatisk blevet lukket.

Til toppen af siden