Om systemaktivering

Systemaktivering er en procedure, der beskytter ophavsretten og andre digitale rettigheder til indhold. Indhold og programmer fra PlayStation®Store kan kun bruges på aktiverede systemer.
Du kan knytte din Sony Entertainment Network-konto til flere systemer, men antallet af systemer, der kan aktiveres pr. indholdstype er begrænset for hver konto. Når der ikke kan aktiveres flere systemer, vises en meddelelse, hvis du forsøger at downloade (købe) indhold på et system, der ikke er aktiveret. Hvis du vil bruge indhold på det pågældende system, skal du først deaktivere et af de øvrige systemer.

Aktivering af et system

Normalt bliver dit system automatisk aktiveret, når du køber eller downloader indhold. Du skal aktivere dit system manuelt, hvis du forsøger at afspille indhold og får vist en meddelelse, om at du skal aktivere systemet. For at aktivere dit system skal du vælge (Indstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Systemaktivering] og derefter følge skærmene.

Deaktivering af et system

Hvis du forsøger at overskride antallet af aktiverede systemer for din konto, vises en meddelelse om, at det valgte indhold ikke kan downloades (købes). For at anvende indholdet på dette system skal du først deaktivere dine andre another PS Vita-systemer, PS TV-systemer eller PSP™-systemer.

Deaktivering af et PSP™-system

Log på PlayStation™Network på det PSP™-system, der skal deaktiveres. Vælg (PlayStation®Network) > (Kontohåndtering) > (Systemaktivering) og følg derefter skærmene.

Deaktivering af et PS Vita- eller PS TV-system

Log på PlayStation™Network på det system, der skal deaktiveres. Vælg (Indstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Systemaktivering] og følg derefter skærmene.

Når et system ikke kan deaktiveres

Når et aktiveret system ikke kan deaktiveres, f.eks. på grund af en fejl, eller fordi systemet er blevet bortskaffet, skal du kontakte teknisk support i dit område.
Du kan også deaktivere alle aktiverede systemer for hver indholdstype på følgende websted:
http://account.sonyentertainmentnetwork.com/
Gå til [Konto] > [Medier og enheder], og vælg derefter [Deaktivér alle] for den type indhold, der skal deaktiveres for alle aktiverede systemer.

  • Afhængigt af typen af indhold kan du muligvis ikke deaktivere alle aktiverede systemer fra dette websted.
  • Webstedet er ikke tilgængeligt i alle lande og områder.