Aktiviteter

Din købshistorik i PlayStation®Store, din status for udførte spilniveauer og dine vundne Trophies går f.eks. under betegnelsen "aktiviteter". Du kan se disse aktiviteter i følgende programmer:

  • Spil
  • (Venner)

Når der er ny aktivitet og/eller kommentar, bliver (Ny aktivitet) og/eller avatarer vist. Vælg ikonet, eller flyt skærmen opad eller nedad for at få vist kommunikationszonen, hvor du kan kommunikere i realtid med andre brugere. Du kan lykønske andre spillere med deres aktiviteter med (Synes om) og ved at skrive kommentarer.


I beskrivelserne nedenfor bruges kommunikationszonen for et spils LiveArea™-skærm som eksempel.

LiveArea. Mærket A til C.

A )
Kommunikationszone
Der vises op til 100 aktiviteter.
B )
(Opdater)
Vælg Opdater for at få vist de seneste aktiviteter.
C )
Aktiviteter
Vælg en aktivitet for at få vist detaljerede oplysninger, skriv kommentarer, og brug (Synes om) til at lykønske andre spillere med deres aktiviteter.
Vælg avataren for at få vist profilen for den person, som aktiviteten tilhører.
  • Du kan indstille deling af dine aktiviteter ved at vælge (Indstillinger) > [Start] > [PlayStation™Network] > [Indstillinger for personlige oplysninger ] > [Del aktiviteter].
  • Hvis den valgte person har angivet privatlivsindstillinger for at beskytte sine aktiviteter, vises der ingen oplysninger, selvom du vælger en aktivitet.
  • Kommunikationszonen vises ikke, hvis brugen af kommunikationsfunktioner er begrænset for brugeren af en underkonto. Se "Underkontohåndtering" for at få flere oplysninger.

Redigering af aktiviteter

Vælg den aktivitet, der skal kontrolleres eller redigeres, for at få vist yderligere oplysninger om aktiviteten.

Kommunikationszone. Mærket A til D startende fra toppen.

A )
Avatar/aktivitet
B )
(Synes om)
Vælg dette ikon for at lykønske en ven eller spiller med en aktivitet. Der vises online-id'er for de venner og spillere, der har valg (Synes om).
  • Når 100 personer har valgt (Synes om), kan den ikke vælges mere.
  • Du kan ikke vælge (Synes om) for din egen aktivitet.
C )
Kommentarer
Kommentarer til aktiviteter kan organiseres på en liste.

Vælg (Valgmuligheder) for at slette en valgt kommentar eller anmelde en kommentar som upassende.

D )
Skriv kommentarer
Vælg [Skriv kommentar] for at kommentere en aktivitet.
Når du vælger [Send], vises dine kommentarer på listen.

Der kan højest indtastes 20 kommentarer pr. aktivitet.

Slet aktiviteter

Vælg (Valgmuligheder) > [Slet] for at slette aktiviteter.

Du kan kun slette dine egne aktiviteter.