PS3 Remote Play Betjening i Remote Play

Når du bruger Remote Play, kan du betjene de fleste af PS3™-systemets funktioner med knapperne på dit system.
Mange af funktionerne kan betjenes via værktøjslinjen. Tryk på skærmen for at åbne værktøjslinjen.

Brug af PS3™-systemets PS-knap

Dette svarer til at trykke på PS-knappen på PS3™-systemets trådløse controller.

1.
Tryk på skærmen.
2.
Vælg (PS).

Ikonet (PS) understøtter ikke handlinger, hvor du skal holde PS-knappen på PS3™-systemets trådløse controller nede i et eller flere sekunder. Hvis du vil slukke PS3™-systemet, skal du vælge (Sluk system) og derefter følge skærmene.

Ændring af knaptildelinger

Du kan vælge mellem knaptildelingerne [Type 1], [Type 2] og [Type 3].

1.
Tryk på skærmen.
2.
Vælg (Indstillinger) > [Tildeling af knapper].
3.
Vælg den ønskede type knaptildeling, der skal bruges.

Indstilling af billedkvalitet

Du kan indstille billedkvaliteten til [+1], [Standard] eller [-1].

1.
Tryk på skærmen.
2.
Vælg (Indstillinger) > [Billedkvalitet].
3.
Vælg en billedkvalitet.

Hvis du vælger høj billedkvalitet, kan det ske, at videoen hakker, og den tilknyttede lyd falder ud, afhængigt af netværksmiljøet.

Gendannelse af indstillinger for Remote Play

Udfør trinnene nedenfor for at slette registreringen af en enhed og gendanne standardværdierne for knaptildeling og billedkvalitet:

1.
Tryk på skærmen.
2.
Vælg (Indstillinger) > [Gendan indstillinger] > [Gendan] > [OK].

Du kan også gendanne indstillingerne fra den skærm, hvor du valgte tilslutningsmetode for Remote Play. Vælg (Valgmuligheder) > [Indstillinger] > [Gendan indstillinger], og følg skærmene.

Skift skærmtilstand på PS3™-system

Du kan skifte mellem skærmtilstandene ved at dobbelttrykke på skærmen.

Du kan ikke skifte skærmtilstand, når værktøjslinjen vises på skærmen, eller mens du spiller spil.

Til toppen af siden