Indstillinger Brug positionsdata

Programmer, f.eks. (Billeder), indeholder funktioner, der kan bruge data om din aktuelle position.
Når du bruger et program, der kan bruge positionsdata, vises en dialogboks, hvor du bliver bedt om at bekræfte, om programmet skal bruge positionsdataene. Programmerne, der kan bruge positionsdataene, vises på en liste.
Hvis du fjerner markeringen af [Brug positionsdata], deaktiveres brugen af positionsdata for alle programmer.

 • Ikke alle lande og områder understøtter denne funktion.
 • Du kan ikke angive, at dit system skal bruge positionsdata, hvis brugen af positionsdata er begrænset under (Forældrekontrol).

Hentning af positionsdata

3G/Wi-Fi-modeller

 • Dit system kan hente dine positionsdata ved hjælp af data fra registrerede Wi-Fi-adgangspunkter, GPS-satellitter og mobilmaster.
 • Når du opretter forbindelse til internettet, henter dit system positionsdata for registrerede Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster, tiden det tager at hente positionsdataene reduceres, og det er også muligt at hente positionsdata på steder, hvor dit system ikke kan modtage GPS-signaler.
 • Brug af data fra mobilmaster kræver, at systemet er sluttet til internettet via et mobilnetværk.
 • Hvis positionsdataene skal hentes via GPS, skal du gå udenfor en eventuelt bygning og finde et sted, hvor interferensen er minimal.

Wi-Fi-modeller

Dit system kan hente positionsdata ved hjælp af data for registrerede Wi-Fi-adgangspunkter. Hentning af positionsdata kræver, at systemet er sluttet til internettet.

Hentning af positionsdata via data om registrerede Wi-Fi-adgangspunkter

 • Hvis du vil hente positionsdata for registrerede Wi-Fi-adgangspunkter, skal systemet være sluttet til internettet.
 • Systemet henter positionsdataene via oplysninger fra nærtliggende Wi-Fi-adgangspunkter. Når positionsdataene er hentet, downloader systemet oplysninger om Wi-Fi-adgangspunkter fra et større område og gemmer oplysningerne på dit system. Hvis du er inden for det område, der er gemt data for, kan systemet hurtigt beregne din position – også selvom der ikke er forbindelse til en server.
 • Systemet kan muligvis ikke hente positionsdata, hvis du befinder dig i et område uden positionsbaserede tjenester.
  Yderligere oplysninger om tjenestens dækning findes på følgende websted:
  http://www.skyhookwireless.com/location-technology/coverage.php

GPS-funktioner (kun 3G/Wi-Fi-modeller)

Det globale positioneringssystem (GPS) er et system, der gør det muligt at fastslå din position ved hjælp det amerikanske satellitnavigationssystem.
Første gang du henter positionsdata med GPS-funktionen, eller når det er et stykke tid siden, at du sidst har hentet positionsdata med GPS-funktionen, kan det tage flere minutter at hente positionsdataene og beregne din position. Hvis dit system efter flere minutter stadig ikke har hentet positionsdata fra GPS-satellitterne og beregnet din position, skal du gå til et sted, hvor der er bedre udsigt til himlen og forsøge igen.

 • Brugen af GPS-funktionen i udlandet skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder i det pågældende land eller område.
 • Du må ikke bruge denne enhed som navigationsenhed for et fly eller skib eller i forbindelse med bjergbestigning. Hvis du gør dette, kan det medføre ulykker, da eventuelle fejl eller et lavt batteriniveau kan være skyld i, at systemet ikke kan bestemme din nøjagtige position.
 • I følgende situationer kan dit PS Vita-system muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter eller beregne din nøjagtige aktuelle position, og hvis der udføres en beregning, kan den være for usikker:
  • Hvis du befinder dig indenfor, under jorden eller i en tunnel.
  • Hvis du befinder dig i nærheden af høje bygninger.
  • Hvis der ligger genstande omkring dit system, eller hvis enheden ligger i en taske.
  • Hvis du befinder dig i et tætbefolket område eller i bycentrum.
  • Hvis du befinder dig i en tætbevokset skov eller er omgivet af træer.
  • Hvis du befinder dig i nærheden af højspændingsledninger.
  • Hvis vejret er dårligt.
 • Positionen er muligvis ikke korrekt, eller der kan være fejl i positionsdataene, afhængigt af hvornår på dagen beregningen udføres eller afhængigt af miljøet.

Til toppen af siden