Laajennetun tallennustilan käyttäminen

Voit käyttää USB-tallennuslaitetta laajennettuna tallennustilana sovellusten asentamista varten. Voit myös siirtää sovelluksia PS4™-järjestelmän tallennustilasta laajennettuun tallennustilaan.
Käytä seuraavien määritysten mukaista USB-tallennuslaitetta.

 • Ulkoinen kiintolevyasema
 • USB 3.0 tai uudempi
 • 250 Gt:n minimi- ja 8 Tt:n maksimikapasiteetti

Joudut alustamaan USB-tallennuslaitteen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Valitse alustettava laite valitsemalla (Asetukset) > [Laitteet] > [USB-tallennuslaitteet], ja valitse sitten [Formatoi laajennetuksi tallennustilaksi]. Kun alustus on valmis, laite määritetään automaattisesti sovellusten asennussijainniksi.

 • Käytä USB-tallennuslaitetta laajennettuna tallennustilana kytkemällä se suoraan PS4™-järjestelmään. Älä kytke sitä USB-keskittimeen.
 • Laajennetuksi tallennustilaksi alustetut USB-tallennuslaitteet ovat yhteensopivia vain PS4™-järjestelmän kanssa. Voit käyttää vain yhtä laajennettua tallennuslaitetta kerrallaan.
 • Seuraavat tiedot tallennetaan vain järjestelmän tallennustilaan; niitä ei voi tallentaa laajennettuun tallennustilaan.
  • Kuvakaappaukset ja videoleikkeet
  • Tallennetut tiedot
  • Teemat
 • Kaikki USB-tallennuslaitteet eivät välttämättä ole yhteensopivia järjestelmän kanssa.

Sovellusten siirtäminen

Voit siirtää tallennettuja sovelluksia PS4™-järjestelmän tallennustilan ja laajennetun tallennustilan välillä.

1.
Valitse (Asetukset) > [Tallennustila].
2.
Valitse tallennustila, jossa siirrettävä sovellus sijaitsee, ja valitse sitten [Sovellukset].
3.
Valitse kohde painamalla OPTIONS-näppäintä ja valitse sitten siirrettävät sovellukset.

Sovelluksen asennuspaikan vaihtaminen

Valitse (Asetukset) > [Tallennustila], ja valitse sitten asennussijainti kohdassa [Sovelluksen asennuksen sijainti] painamalla OPTIONS-näppäintä.

Laajennettujen tallennuslaitteiden irrottaminen

Jos haluat irrottaa laajennetun tallennusvälineen PS4™-järjestelmän ollessa käynnissä, noudata jotakin seuraavista menetelmistä, joilla voit poistaa laitteen turvallisesti.

 • Valitse pikavalikossa [Ääni/laitteet] > [Lopeta laajennetun tallennustilan käyttö].
 • Valitse poistettava laajennettu tallennuslaite valitsemalla (Asetukset) > [Laitteet] > [USB-tallennuslaitteet], ja valitse sitten [Lopeta tämän laajennetun tallennustilan käyttö].

Huomautus

Jos irrotat laajennetun tallennuslaitteen virran merkkivalon vilkkuessa tai palaessa, tietoja saattaa kadota tai vaurioitua ja järjestelmä saattaa vioittua. Irrota laite turvallisesti.