PS4™-järjestelmän siirtäminen tai hävittäminen

Ennen kuin vaihdat, siirrät tai hävität PS4™-järjestelmäsi, suorita nämä toimenpiteet estääksesi luvattoman käytön kolmansien osapuolten taholta.

Tietojen varmuuskopioiminen

Kopioi tallennetut tiedot, kuvakaappaukset ja tietyt muut PS4™-järjestelmän tallennustilaan tallennetut tiedostot tarvittaessa USB-tallennuslaitteeseen. Näiden tietojen varmuuskopioinnista voit lukea lisätietoja kohdasta ”Varmuuskopioi ja palauta”.

PS4™-järjestelmän alustaminen

PS4™-järjestelmän alustaminen palauttaa järjestelmäasetukset oletusarvoihin. Se poistaa järjestelmän tallennustilaan tallennetut tiedot sekä kaikki käyttäjät ja näiden tiedot järjestelmästä. Alusta järjestelmä valitsemalla (Asetukset) > [Alustus] > [Alusta PS4-järjestelmä] > [Täysi].

Huomautukset

  • Kun järjestelmä alustetaan, kaikki PS4™-järjestelmään tallennetut asetukset ja tiedot poistetaan. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa, joten varo poistamasta mitään tärkeitä tietoja vahingossa. Poistettuja tietoja ei voida palauttaa.
  • Älä katkaise PS4™-järjestelmän virtaa alustamisen aikana. Jos teet niin, järjestelmä saattaa vaurioitua.