Yhteyshistoria

Voit tarkistaa järjestelmään etäkäytön kautta yhteyden muodostaneiden käyttäjien historian. Valitse (Asetukset) > [Etäkäyttöyhteyden asetukset] > [Yhteyshistoria]. Valitsemalla historiakohteen voit tarkastella esimerkiksi käytettyä yhteystapaa.

    Poista kaikki historiakohteet painamalla OPTIONS-näppäintä ja valitsemalla [Tyhjennä].