Videotoiston asetukset

Voit määrittää videoiden ulostulon ja kielen oletusasetukset valitsemalla (Asetukset) > [Videotoiston asetukset].

Ulostulo 1080p/24 Hz

Määritä videon ulostuloasetukset.
Oletusasetus on [Automaattinen]. Muoto muuttuu automaattisesti käytettävän television mukaan.

  • Television ja AV-vastaanottimen on tuettava 1080p/24 Hz-videomuotoa. Lisätietoja on käytettävän laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa.
  • Toistettavan videon täytyy tukea 1080p/24 Hz-videomuotoa. Yleensä kaupallinen BD-ROM-video-ohjelmisto, jonka tallennusmuodoksi (esimerkiksi ohjelmiston pakkauksessa) on ilmoitettu ”1080p”, on tallennettu videomuodossa 1080p/24 Hz.
  • Jos video ei näy oikein, kun valittuna on [Automaattinen], muuta tämän ulostulon asetukseksi [Pois päältä].

Kieli

Valitse, mitä ääni- ja tekstityskieliä videotoistossa käytetään ensisijaisesti.

Blu-ray Disc™ -tietojen hallinta

Joihinkin Blu-ray Disc -videoihin liittyviä tietoja voidaan tallentaa PS4™-järjestelmään. Tarkista, onko PS4™-järjestelmään tallennettu Blu-ray Disc -videoihin liittyviä tietoja.

Voit poistaa tiedot järjestelmästä painamalla OPTIONS-näppäintä tietoluettelonäytössä ja valitsemalla [Poista]. Poista tietoja, jos järjestelmän tallennustilassa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa Blu-ray-levyjä (BD) toistettaessa.

Salli BD-LIVE-ominaisuuden muodostaa Internet-yhteys

Ota käyttöön asetus, joka sallii Blu-ray Disc -videoiden muodostaa Internet-yhteyden toiston aikana.
Ota Internet-yhteys käyttöön lisäämällä valintamerkki valintaruutuun. Tämä asetus on käytettävissä vain Profile 2.0 (BD-Live) BD -levyissä.