Näppäinääni

Jos haluat poistaa käytöstä äänen, joka kuuluu tehtäessä tiettyjä toimintoja, kuten näyttöä vierittäessä, valitse (Asetukset) > [Ääni ja näyttö]. Poista valintamerkki kohdasta [Näppäinääni].