Tärkeitä tietoja käyttäjille

 • Järjestelmän ominaisuudet vaihtelevat mallin mukaan. Saat lisätietoja järjestelmän mukana tulleesta käyttöohjeesta.
 • Järjestelmän ja sen toimintojen käyttöä säätelevät useat käyttösopimukset, joita voidaan muuttaa ajoittain. Näiden sopimusten uusimpiin versioihin, järjestelmäsi ajantasaisiin käyttöehtoihin sekä käyttöoppaan ja muun dokumentaation muutoksiin voi tutustua oman alueen SIE-sivustossa.
 • Päivitä järjestelmääsi aina uusin käyttöjärjestelmä. Päivitys mahdollistaa erilaisten lisätoimintojen käytön ja parantaa käytettävyyttä sekä järjestelmäsi turvallisuutta.
 • Käytä järjestelmääsi liitetyssä laitteessa aina käyttöjärjestelmän tai sovellusten uusimpia versioita. Päivitä esimerkiksi käyttöjärjestelmä tai sovellus liitetyssä PlayStation®4-järjestelmässä, PlayStation®3-järjestelmässä, PlayStation®TV-järjestelmässä, nasne™-järjestelmässä tai älypuhelimessa, johon on asennettu PlayStation®App. Kun toimintoja käytetään liitettyjen laitteiden kesken, kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä käyttöjärjestelmän tai käytettävän sovelluksen versiosta riippuen.
 • PlayStation™Network ja Sony Entertainment Network ovat käytettävissä vain joissakin maissa ja joillakin alueilla ja kielillä. Lisäksi PlayStation™Network-kaupan tarjoamien palveluiden ja sisällön tyyppi vaihtelee eri maissa ja eri alueilla. Lisätietoja saat maasi tai alueesi asiakastuesta.
 • Jotkin tuotteet ja palvelut ovat käytettävissä vain tietyissä maissa ja alueilla. Lisätietoja saat maasi tai alueesi asiakastuesta.
 • Jos luovutat järjestelmäsi jostakin syystä kolmannelle osapuolelle (tuotepalautus mukaan lukien), poista järjestelmä käytöstä ja palauta järjestelmän oletusasetukset. Tämä estää luottokorttisi ja muiden henkilökohtaisten tietojesi luvattoman käytön. Voit katsoa lisätietoja kohdasta "Ennen kuin hävität järjestelmäsi".
 • Käyttäjä vastaa Internet-maksuista.
 • "Vahvista"- ja "Peruuta"-toiminnoille määritetyt näppäimet (Risti-näppäin ja Ympyrä-näppäin) voivat poiketa riippuen siitä, missä maassa tai millä alueella järjestelmä myydään.

Tärkeää tietoa 3G/Wi-Fi-mallien käyttäjille

Käyttämästäsi sovelluksesta tai toiminnosta riippuen järjestelmäsi voi muodostaa automaattisesti Internet-yhteyden ja siirtää tietoja. Tämän avulla saat aina ajantasaisimmat tiedot ja voit käyttää järjestelmääsi helpommin.
Jos Wi-Fi-tukiasema on käytettävissä, järjestelmäsi käyttää ensisijaisesti Wi-Fi-yhteyttä. Jos et ole Wi-Fi-tukiaseman toiminta-alueella, järjestelmäsi käyttää matkapuhelinverkkoyhteyttä. HUOMAUTUS: Kun tietoja siirretään matkapuhelinverkkoyhteydellä, se kuluttaa datapalvelun käyttörajaa ja joissakin liittymissä siitä saatetaan veloittaa erikseen.

 • Käyttäjä vastaa matkapuhelinverkon maksuista.
 • Joidenkin automaattisesti käynnistyvien sovellusten ja toimintojen asetuksia voidaan muuttaa. Lisätietoja, ks. "Automaattisen käynnistyksen asetukset".
 • Poista matkapuhelinverkko käytöstä siirtymällä kohtaan (Asetukset) > [Käynnistä] > [Verkko] > [Matkapuhelinverkon asetukset] aloitusnäytössä ja poistamalla valintamerkki kohdasta [Matkapuhelinverkko].

Tietoja käyttöoppaasta

 • Sony Interactive Entertainment Inc. omistaa tässä käyttöoppaassa olevien kuvien ja muun tekijänoikeuksin suojatun sisällön jotkin tai kaikki oikeudet tai hoitaa niitä. Kuvien ja muun tekijänoikeuksin suojatun sisällön käyttö (mukaan lukien kopioiminen, jäljentäminen, muokkaaminen, verkkoon lataaminen, näytteille asettaminen, jakeleminen, lisensoiminen, myyminen ja julkaiseminen) tässä käyttöoppaassa käyttöä lukuun ottamatta on kielletty lain sallimissa määrin.
 • Tätä käyttöopasta voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
 • Tiedot järjestelmän toiminnallisuudesta ja tässä käyttöoppaassa julkaistut kuvat voivat poiketa järjestelmästäsi riippuen siitä, mikä käyttöjärjestelmän versio on käytössä. Lisäksi kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa todellisesta tuotteesta.
 • Tämän käyttöoppaan ruutukuvissa näytetyt sivustot saattavat olla kuvitteellisia.
 • Jos tämän oppaan näyttämiseen käytetyssä selaimessa ei ole JavaScript käytössä, opas ei välttämättä näy tai toimi oikein. Varmista, että JavaScript on käytössä, kun käytät tätä opasta.
 • PlayStation®TV myydään nimellä PlayStation®Vita TV joissakin maissa ja joillakin alueilla. Kummallakin nimellä oleviin järjestelmiin viitataan tässä käyttöoppaassa nimellä "PS TV".

Sivun ylälaitaan