Ρυθμίσεις σύνδεσης

Αυτές οι ρυθμίσεις σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στο σύστημα PS4™. Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης].

Αυτόματη σύνδεση στο PS4

Για να διαμορφώσετε το σύστημα PS4™ ώστε να σας συνδέει αυτόματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτήν τη ρύθμιση. Όταν υπάρχουν πολλοί εγγεγραμμένοι χρήστες, το σύστημα PS4™ θα συνδέεται αυτόματα στον τελευταίο χρήστη που ενεργοποίησε αυτήν τη ρύθμιση. Όταν θέλετε να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε ως τρέχων χρήστης.

Ενεργοποίηση αναγνώρισης προσώπου

Με μια PlayStation®Camera, μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα PS4™ χρησιμοποιώντας δεδομένα προσώπου που είχαν προστεθεί προηγουμένως. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτήν τη ρύθμιση. Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, αυτό αναγνωρίζει το πρόσωπό σας και σας συνδέει αυτόματα.

Διαχείριση δεδομένων προσώπων

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να εγγράψετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα προσώπου σας.

 • Κατά την προσθήκη δεδομένων προσώπου ή τη σύνδεση στο σύστημα χρησιμοποιώντας δεδομένα προσώπου, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.
  • Φωτίστε το δωμάτιό σας.
  • Μειώστε τον οπίσθιο φωτισμό (τη φωτεινότητα πίσω σας).
  • Αν το φως από τα παράθυρα είναι πολύ έντονο, κλείστε τις κουρτίνες και χρησιμοποιήστε εσωτερικό φωτισμό.
  • Μετακινηθείτε σε απόσταση περίπου 2 m (6 ft) από την PlayStation®Camera.
  • Μαζέψτε τα μαλλιά σας, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τα φρύδια σας.
  • Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τους φακούς.
  • Αν οι φακοί δεν είναι καθαροί ή έχουν δαχτυλιές, καθαρίστε τους με μαλακό πανί.
 • Αν η κάμερα δεν μπορεί να αναγνωρίσει σωστά το πρόσωπό σας, επιλέξτε [Προσθήκη δεδομένων προσώπου] και μετά προσθέστε τα δεδομένα προσώπου σας ξανά.

Διαχείριση συνθηματικών εισόδου

Για να εμποδίσετε άλλους από τη χρήση της σύνδεσής σας, θα πρέπει να εγγράψετε ένα συνθηματικό. Κάθε χρήστης στο σύστημα μπορεί να έχει ένα μοναδικό συνθηματικό. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε ή να διαγράψετε συνθηματικά. Μετά την εγγραφή ενός συνθηματικού για έναν χρήστη, θα πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό όταν συνδέεστε στο σύστημα PS4™ ως ο συγκεκριμένος χρήστης.

 • Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη αφού εισέλθετε μία φορά στο PlayStation™Network.
 • Αυτό το συνθηματικό (συνθηματικό περιορισμού συστήματος) δεν είναι ίδιο με το συνθηματικό που χρησιμοποιείται για γονικό έλεγχο.

Διαχείριση χρηστών

Δημιουργήστε ή διαγράψτε χρήστες.

Σημειώσεις

 • Όταν διαγράψετε έναν χρήστη, τα δεδομένα που διαχειρίζεται αυτός ο χρήστης στο σύστημα PS4™ διαγράφονται επίσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα που διαχειρίζεται ο χρήστης όπως αποθηκευμένα δεδομένα, στιγμιότυπα και κλιπ βίντεο.
 • Όταν διαγράφετε έναν χρήστη, μην απενεργοποιείτε το σύστημα PS4™. Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο σύστημα.
 • Ένα παιδί με περιορισμό λόγω ρυθμίσεων γονικού ελέγχου, ενδέχεται να μην μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο χρήστη.