Διαχείριση οικογένειας

Όταν δημιουργήσετε μια οικογένεια, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτήν παιδιά και άλλους παίκτες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για κάθε παιδί.
Τα μέλη της οικογένειας είναι τα ακόλουθα.

 • Διαχειριστής οικογένειας
  Όταν δημιουργείτε μια οικογένεια, είστε ο διαχειριστής της. Ως διαχειριστής οικογένειας μπορείτε να προσθέσετε και διαχειριστείτε τα μέλη της και να κάνετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Για να δημιουργήσετε μια οικογένεια θα πρέπει να είστε ενήλικας.
 • Γονιός/Κηδεμόνας
  Ως γονέας ή κηδεμόνας, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Ο διαχειριστής της οικογένειας μπορεί να ορίσει ένα άλλο ενήλικο μέλος ως γονέα ή κηδεμόνα.
 • Μέλη οικογένειας
  Οποιοσδήποτε άλλος χρήστης προστίθεται στην οικογένεια ως μέλος της.

Δημιουργία της οικογένειάς σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα οικογένεια ή να προστεθείτε σε μια ήδη υπάρχουσα οικογένεια.
Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας], και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία εισόδου σας.

 • Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει μόνο σε μία οικογένεια.
 • Τα παιδιά προστίθενται αυτόματα στην οικογένεια του ενήλικα που δημιουργεί τους λογαριασμούς χρήστη τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να αφαιρεθούν από την οικογένεια στην οποία προστίθενται, οπότε βεβαιωθείτε ότι ο ενήλικας που θα δημιουργήσει τον λογαριασμό χρήστη του παιδιού θα είναι ο διαχειριστής της οικογένειας.

Δημιουργία νέας οικογένειας

Επιλέξτε [Άμεση διαμόρφωση] ή [Δημιουργήστε τη δική σας οικογένεια], και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσθέσετε μέλη.
Μπορείτε να προσθέσετε μέλη στην οικογένειά σας με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους.

 • Αποστολή αιτήματος οικογένεια σε κάποιον παίκτη.
 • Δημιουργία νέου χρήστη.

Συμμετοχή σε υπάρχουσα οικογένεια

Για να προστεθείτε σε μια υπάρχουσα οικογένεια, πρέπει πρώτα να λάβετε ένα αίτημα οικογένειας από τον διαχειριστή της οικογένειας. Όταν λάβετε ένα τέτοιο αίτημα, επιλέξτε την οικογένεια στην οποία θέλετε να γίνετε μέλος από την οθόνη [Αιτήματα οικογένειας που έχουν ληφθεί].

Τι μπορεί να κάνει ένας διαχειριστής οικογένειας

Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας], και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία εισόδου σας.

Προσθήκη μέλους της οικογένειας

Επιλέξτε [Προσθήκη μέλους της οικογένειας] και μετά στείλτε αίτημα οικογένειας σε έναν άλλο παίκτη ή δημιουργήστε έναν νέο χρήστη.

Ορισμός γονέα/κηδεμόνα

Επιλέξτε ένα ενήλικο μέλος οικογένειας που θέλετε να ορίσετε ως γονέα ή κηδεμόνα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για [Γονιός/Κηδεμόνας].

Αφαίρεση από την οικογένειά σας

Αν αφαιρέσετε έναν γονέα ή κηδεμόνα από μια οικογένεια, αυτό το μέλος δεν θα μπορεί πλέον να επιλέγει ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα ενήλικο μέλος της οικογένειας.

Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου

Εκτός από τον διαχειριστή της οικογένειας, οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν επίσης να διαχειριστούν ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα παιδί μέλος της οικογένειας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο «Σχετικά με τους περιορισμούς».

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιεί το παιδί σας για την είσοδο στο PlayStation™Network. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα παιδί μέλος της οικογένειας.

Συμμετοχή στο PlayStation Network

Μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας άδεια πρόσβασης στο PlayStation™Network.
Ακόμα και εάν αρχικά επιλέξετε [Επιτρέπονται], μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση σε [Δεν επιτρέπεται] προτού συνδεθεί το παιδί σας στο PlayStation™Network για πρώτη φορά. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα παιδί μέλος της οικογένειας που δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο PlayStation™Network.

Διαγραφή προφίλ χρήστη

Όταν διαγράψετε ένα προφίλ χρήστη, τα δεδομένα που διαχειρίζεται ο χρήστης αυτός στο σύστημά σας PS4™, όπως αποθηκευμένα δεδομένα, στιγμιότυπα και κλιπ βίντεο, θα διαγραφούν επίσης. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα μέλος οικογένειας που δεν έχει εισέλθει ποτέ στο PlayStation™Network.

Τι μπορούν να κάνουν τα μέλη της οικογένειας

Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου/Διαχείριση οικογένειας] > [Διαχείριση οικογένειας], και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία εισόδου σας.

Πληροφορίες μέλους οικογένειας

Να προβάλλουν τις πληροφορίες λογαριασμού ενός μέλους της οικογένειας. Αν το μέλος της οικογένειας έχει προηγουμένως εισέλθει στο PlayStation™Network, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες, όπως το αναγνωριστικό εισόδου του.

Αποχώρηση από την οικογένεια

Αφού αποχωρήσετε από την τρέχουσα οικογένεια σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας ή να γίνετε μέλος σε κάποια άλλη. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα ενήλικα μέλη της οικογένειας επιλέξουν τον εαυτό τους.

Οι διαχειριστές οικογένειας και παιδιά μέλη της δεν μπορούν να αποχωρήσουν από την οικογένεια.