Πληροφορίες συστήματος

Για να αλλάξετε το όνομα του συστήματος PS4™, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Σύστημα] > [Πληροφορίες συστήματος]. Από εδώ, μπορείτε επίσης να δείτε πληροφορίες, όπως η έκδοση λογισμικού του συστήματος και οι διευθύνσεις δικτύου του συστήματος.