Ρυθμίσεις χειρισμού με φωνή

Για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για αναγνώριση φωνής, επιλέξτε (Ρυθμίσεις) > [Σύστημα] > [Ρυθμίσεις χειρισμού με φωνή].

Χειρισμός PS4 με φωνή

Ο χειρισμός με φωνή είναι ενεργοποιημένος από προεπιλογή. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου.

Προβολή επεξήγησης

Μπορείτε να δείτε οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό με φωνή.

Εντολές για χειρισμό με φωνή

Προβάλετε τη λίστα των διαθέσιμων φωνητικών εντολών.