תוכנת מערכת PLAYSTATION® 3 גרסה 1.90

מדריך למשתמש


לקבלת מידע נוסף אודות התכונות שעודכנו לאחרונה, בקר באתר האינטרנט של ה- SCE באזורך.


חשוב
לדגמים מסוימים של המערכת PLAYSTATION®3 יש תאימות מוגבלת לאחור לתוכנה בתבנית PlayStation®2.
> פרטים