תוכנת מערכת PlayStation®3

User's Guide (מדריך למשתמש)


מדריך זה נועד לשימוש עם תוכנת המערכת בגרסה 4.70.

לקבלת מידע על תכונות שעודכנו לאחרונה, בקר באתר האינטרנט המקומי של SCE.

חשוב
ניתן להפעיל תקליטורים בפורמט PlayStation®2 ותקליטורי שמע מסוג Super Audio CD בדגמי PlayStation®3 נבחרים בלבד.
> ראה פרטים

שימוש בתצוגת הזום