אודות תפריט XMB™‎ > שינוי אופן ההצגה של תוכן

Changing the way content is displayed (שינוי אופן ההצגה של תוכן)

תוכן ששמור בתיקיות שלהלן ברמת ספריית הבסיס של מדיית אחסון או התקני אחסון בנפח גדול מסוג USB, מוצג כברירת מחדל.

קטגוריה שם התיקייה
‎(Video)‎ (וידאו) VIDEO
‎(Music)‎ (מוזיקה) MUSIC
‎(Photo)‎ (תמונה)
  • DCIM *
  • PICTURE
*

זו התיקייה לאחסון תמונות שצולמו במצלמה דיגיטלית בפורמט DCF.


בחר את הסמל עבור מדיית האחסון או התקן האחסון בנפח גדול מסוג USB, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש. בחר [Display All] [הצגת הכל] בתפריט האפשרויות כדי להציג תיקיות נוספות על אלה שמפורטות לעיל.

דוגמה לתוכן שמוצג כברירת מחדל

כשהאפשרות Memory Stick™‎ תחת (Photo) (תמונה) מסומנת:

דוגמה לתוכן שמוצג עם הבחירה באפשרות [Display All] [הצגת הכל]

כשהאפשרות Memory Stick™‎ תחת (Photo) (תמונה) מסומנת:

טיפים

  • רק תוכן שניתן להציג תחת הקטגוריה שנבחרה מוצג עם הבחירה באפשרות [Display All] [הצגת הכל]. לא כל התוכן שמאוחסן במדיה ניתן להצגה.
  • בעת הפעלה של תקליטורי נתונים כמו CD-R, כל התיקיות מוצגות כברירת מחדל.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.

אודות תפריט XMB™‎ > שינוי אופן ההצגה של תוכן