רשת > הסכם משתמש לדפדפן האינטרנט

Internet Browser User Agreement (הסכם משתמש לדפדפן האינטרנט)

שימוש ב-Internet Browser (דפדפן אינטרנט) של מערכת PS3™‎ עשוי לחייב חיבור לאינטרנט בפס רחב דרך רשת LAN קווית או אלחוטית*. ייתכן שחיבור לאינטרנט בפס רחב דרך רשת LAN קווית או אלחוטית* לא יהיה זמין במיקומך, ללא תשלום או ללא הפרעות או ניתוקים. פנה לספק השירות שלך לקבלת פרטים.

ייתכן שדפדפן האינטרנט לא יתמוך בכל נקודות הגישה או אתרי האינטרנט.

במהלך השימוש, עליך לציית לכל החוקים והגבלות הרישיון החלים. גלישה באתרי אינטרנט, הפעלת תוכניות או נתונים, או הורדה של תוכניות עשויות לגרור חדירה של וירוסים, אובדן של נתונים או בעיות אחרות.

דפדפן האינטרנט מסופק "כפי שהוא" ואנו לא מצהירים, מתנים או מתחייבים בשום צורה שהיא, באופן מפורש, משתמע, חוקתי או אחר, לכך שדפדפן האינטרנט יתאים למטרה או לשימוש ספציפיים, או לאיכות של דפדפן האינטרנט או למטרה או שימוש אלה.

עד למידה המרבית המותרת בחוקים או בתקנות החלים, SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.‎ ו/או החברות הבנות שלה, אינו נושאות אחריות או חבות בגין כל אובדן או נזק שהוא שנגרמו לך, לתוכנות שלך, לנתונים שלך או לכל צד שלישי שהוא, או בגין אובדן או נזק שנגרם בשל השימוש בדפדפן האינטרנט, גם אם אובדן או נזק מסוג זה נגרם כתוצאה משימוש ישיר, עקיף, מקרי או תוצאתי בדפדפן האינטרנט.

בעת השימוש בדפדפן האינטרנט, אתה מסכים לכבר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.


* התכונה של רשת LAN אלחוטית זמינה בדגמים נבחרים בלבד.

רשת > הסכם משתמש לדפדפן האינטרנט