רשת > תפריט מצב חלון

Window mode menu (תפריט מצב חלון)

Open New Window (פתיחת חלון חדש)

פתח חלון חדש. באפשרותך לבחור את הדף שמוגדר כדף הבית שלך או בדף שמוגדר כסימנייה.

Close Window (סגירת חלון)

סגור את הדף הנוכחי שפתוח.

Close All Other Windows (סגירה של כל יתר החלונות)

סגור את כל החלונות הפתוחים מלבד החלון הנוכחי שמוצג.

רשת > תפריט מצב חלון