רשת > מצב גלישה / מצב חלון

Browse mode / window mode (מצב גלישה / מצב חלון)

מצב גלישה

החלון מוצג על פני כל הרוחב והגובה של המסך. כאשר פתוחים מספר חלונות, הם יוצגו זה לצד זה. ניתן לעבור בין חלונות באמצעות כפתור L2 או R2.

מצב חלון

התצוגה משתנה כדי להכיל את כל החלונות הפתוחים. בחר חלון באמצעות כפתורי הכיוון, ולאחר מכן לחץ על הכפתור איקס להצגת החלון במצב גלישה.

החלפת מצבים

ניתן לעבור בין מצב גלישה ומצב חלון בדרך הבאה:

מצב גלישה > מצב חלון לחץ על המוט השמאלי (כפתור L3).
מצב חלון > מצב גלישה
  • לחץ על המוט השמאלי (כפתור L3).
  • לחץ על הכפתור איקס.

רשת > מצב גלישה / מצב חלון