רשת > שימוש בקיצורי מקשים / עכבר / מקלדת

Using shortcut keys / mouse / keyboard (שימוש בקיצורי מקשים / עכבר / מקלדת)

שימוש בקיצורי מקשים

ניתן לבצע פעולות היישר מכפתורי הבקר האלחוטי, ללא שימוש בתפריט. הפעולות הזמינות במצב גלישה ובמצב חלון שונות.

מצב גלישה
כפתור איקס פתיחה של הקישור.
כפתור איקס (לחוץ) פתיחת הקישור בחלון חדש.
כפתור איקס + מוט שמאלי בחירת טקסט
כפתור משולש הצגת התפריט.
כפתור עיגול סגירת (Internet Browser) (דפדפן אינטרנט).
כפתור עיגול (לחוץ) סגירת החלון. *1
כפתור START (הפעלה) הזנת כתובת.
כפתור SELECT (בחירה) פתיחת [My Bookmarks] [הסימניות שלי].
כפתור L1 / R1 חזרה לדף קודם או מעבר לדף הבא.
כפתור L2 / R2 מעבר לחלון אחר. *2
כפתורי כיוון העברת הסמן אל קישור בכיוון של הכפתור הפעיל.
כפתור מרובע + כפתור כיוון גלילה דף אחר דף בכיוון של הכפתור הפעיל.
מוט שמאלי הזזת המצביע לכיוון הרצוי.
מוט שמאלי (לחוץ) (כפתור L3) מעבר למצב חלון.
מוט ימני גלילה בכיוון הרצוי.
מוט ימני (לחוץ) (כפתור R3) שימוש בתצוגת הזום. / ניקוי של תצוגת הזום.
כפתור PS הצגת תפריט XMB™‎.
*1

לא ניתן לבצע פעולה זו בעת שימוש בזום.

*2

הגדלה או הקטנה בעת שימוש בזום.

מצב חלון
כפתור איקס הצגת החלון שנבחר במצב גלישה.
כפתור משולש הצגת התפריט.
מוט שמאלי (לחוץ) (כפתור L3) מעבר למצב גלישה.
כפתורי כיוון מעבר לחלון אחר.
כפתור PS הצגת תפריט XMB™‎.

שימוש בעכבר (לא כלול)

תפעול עם עכבר רגיל הזמין בחנויות.

גרירה שמאלה תוך כדי ביצוע לחיצה ימנית חזרה לדף הקודם.
גרירה ימינה תוך כדי ביצוע לחיצה ימנית מעבר לדף הבא.

שימוש במקלדת (לא כלולה)

תפעול עם מקלדת רגילה הזמינה בחנויות.

CTRL + L (או F4) הזנת כתובת.
CTRL + R (או F5) רענון של הדף.
CTRL + B (או CTRL + I) פתיחת [My Bookmarks] [הסימניות שלי].
PAGE UP (או SHIFT + מקש הרווח) גלילה מעלה.
PAGE DOWN (או מקש הרווח) גלילה מטה.
Home מעבר לראש הדף.
End מעבר לתחתית הדף.
TAB הזזת הסמן.
ALT + חץ שמאלה (או מקש הרווח) חזרה לדף הקודם.
ALT + חץ ימינה (או SHIFT + מקש הרווח) מעבר לדף הבא.
CTRL + חץ שמאלה (או CTRL + SHIFT + TAB) מעבר לחלון השמאלי.
CTRL + חץ ימינה (או CTRL + TAB) מעבר לחלון הימני.

רשת > שימוש בקיצורי מקשים / עכבר / מקלדת