רשת > שינוי גודל התצוגה של דף אינטרנט

Changing the display size of a Web page (שינוי גודל התצוגה של דף אינטרנט)

דפי אינטרנט עשויים להיות מוצגים בצורה קטנה מדי או גדולה מדי, בהתאם למידע של הגדרת פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ ושל הטלוויזיה שמחוברת. במקרה זה, באפשרותך להשתמש בשיטה שלהלן לכוונון גודל התצוגה.

שימוש בתכונה של מרחק מתצוגה (זום)

הגדל באופן אוטומטי לגודל המיטבי את האזור שבו המצביע ממוקם על המסך. יחס ההגדלה המיטבי מחושב באופן אוטומטי עבור האזור שבו ממוקם המצביע. מקם את המצביע על האזור שברצונך להגדיל, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Zoom] [מרחק מתצוגה] תחת (View) (תצוגה).

דוגמה להתקרבות לטקסט

המערכת מחשבת את יחס ההגדלה על סמך גודל פסקת הטקסט באזור שבו ממוקם המצביע, ולאחר מכן מציגה את הטקסט במצב זום.


דוגמה להתקרבות לתמונה

המערכת מחשבת את יחס ההגדלה על סמך גודל התמונה באזור שבו ממוקם המצביע, ולאחר מכן מציגה את התמונה במצב זום.

שינוי הרזולוציה

שנה את רזולוציית המסך של דף אינטרנט. באפשרותך לכוונן את תצוגת דף האינטרנט לגודל נוח לצפייה בהתאם לרזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎. לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Resolution] [רזולוציה] תחת (Tools) בתפריט האפשרויות.


אם מוגדר הערך [‎-1] או [‎-2] ורזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ מוגדרת ל-1080p או 1080i, התצוגה מוגדלת ונוחות הצפייה משופרת. אם מוגדר הערך [‎+1] או [‎+2] ורזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ מוגדרת לאפשרות Standard (NTSC:‎ ‎480i / PAL:‎ 576i)‎ (רגיל (NTSC‏: 480i‏ / PAL‏: 576i)) או 480p / 576p, התצוגה מוקטנת ונוחות הצפייה משתפרת.

דוגמה למצב שבו רזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ מוגדרת לערך [1080i] והאפשרות [Resolution] [רזולוציה] מוגדרת לערך [‎-2]


דוגמה למצב שבו רזולוציית פלט הווידאו של מערכת PS3™‎ מוגדרת לאפשרות [Standard (NTSC:‎ ‎480i / PAL:‎ 576i)‎] [רגיל (NTSC‏: 480i‏ / PAL‏: 576i)] והאפשרות [Resolution] [רזולוציה] מוגדרת לערך [‎+2]

רשת > שינוי גודל התצוגה של דף אינטרנט