חברים > רשימת חסומים > הוספה לרשימת החסומים

Adding to your block list (הוספה לרשימת החסומים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך להוסיף לרשימת החסומים שלך אנשים שאינך מעוניין יותר לקבל מהם הודעות. הודעות שנשלחות אליך מאנשים אלה לא יועברו אליך.

1.

בחר הודעה שנשלחה מאדם שברצונך לחסום, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

2.

בחר [Add to Block List] [הוספה לרשימה החסומים].
האדם נוסף לרשימת החסומים שלך.

טיפ

לא ניתן להוסיף לרשימת החסומים אנשים שמופיעים ברשימה Friends (חברים). אם אינך מעוניין לקבל הודעות נוספות מאדם כלשהו, הסר את אותו אדם מהרשימה Friends (חברים). לתשומת לבך, גם אתה תוסר מהרשימה Friends (חברים) של אותו אדם.

חברים > רשימת חסומים > הוספה לרשימת החסומים