חברים > רשימת חברים > הוספה לרשימת החברים

Adding to your Friends list (הוספה לרשימת החברים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


כדי להוסיף מישהו לרשימה Friends (חברים) שלך, ראשית עליך לשלוח הודעה לבקשת אישור.

1.

בחר (Friends) (חברים) > (Add a Friend) (הוספת חבר).
מוצגת הודעה ריקה שבה באפשרותך להשתמש כדי להוסיף חבר.

2.

בחר את השדה [To] [אל].
הזן את המזהה המקוון של האדם שאותו ברצונך להוסיף כחבר.

3.

הקלד הודעה, ולאחר מכן בחר [Send] [שליחה].
ההודעה שלך נשלחת והדמות של החבר מוצגת תחת (Friends) (חברים).

ההודעה מתקבלת. אם אותו אדם מאשר את בקשתך, הוא יתווסף לרשימת החברים שלך ואתה תתווסף לרשימת החברים שלו.

טיפים

  • מזהה מקוון נרשם כשיוצרים (פותחים) חשבון Sony Entertainment Network. כדי לבקש להוסיף חבר, ראשית תצטרך לבקש מהאדם שאותו ברצונך להוסיף את המזהה המקוון שלו.
  • אם אותו אדם בוחר [Do Not Add] [מניעת הוספה] כתגובה לבקשתך להוסיפו כחבר, הדמות שלו תוסר מהרשימה שלך.

קבלת בקשה להוספה כחבר

אם אתה מקבל בקשה להוספה כחבר, השב לבקשה כדי שתתווסף לרשימת החברים של שולח הבקשה.

1.

בחר את הדמות של האדם ששלח לך את הבקשה להוספת חבר תחת (Friends) (חברים).
הפרופיל של אותו אדם מוצג.

2.

בחר (Reply to Friend Request) (מענה לבקשת חברות).
פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך כדי להתווסף כחבר. לאחר שתתווסף כחבר, הדמויות שלך ושל האדם השני יתווספו לרשימות החברים ההדדיות.

חברים > רשימת חברים > הוספה לרשימת החברים