חברים > רשימת חסומים > מחיקה מרשימת החסומים

Deleting from your block list (מחיקה מרשימת החסומים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך להסיר אנשים מרשימת החסומים שלך. בחר את האדם שברצונך להסיר מהרשימה, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש. לאחר מכן, בחר [Delete from Block List] [מחיקה מרשימת החסומים] בתפריט האפשרויות.

טיפ

אם אתה מסיר מישהו מרשימת החסומים שלך, תוכל לקבל מאד זה הודעות.

חברים > רשימת חסומים > מחיקה מרשימת החסומים