חברים > רשימת חברים > מחיקה מרשימת החברים

Deleting from your Friends list (מחיקה מרשימת החברים)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך למחוק אנשים מרשימת החברים שלך. בחר את האדם שברצונך למחוק מהרשימה, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Delete] [מחיקה] בתפריט האפשרויות.

טיפ

כאשר אתה מוחק מישהו מרשימת החברים שלך, גם אתה תוסר מרשימת החברים של אותו אדם.

חברים > רשימת חברים > מחיקה מרשימת החברים