חברים > תיבת הודעות > מחיקת הודעות

Deleting messages (מחיקת הודעות)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך למחוק הודעות שאינך זקוק להן יותר. בחר את ההודעה שברצונך למחוק תחת (Received) (פריטים שהתקבלו) או (Sent) (פריטים שנשלחו), ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש. לאחר מכן, בחר [Delete] [מחיקה] בתפריט האפשרויות.

טיפ

לא ניתן למחוק הודעות מוגנות.

חברים > תיבת הודעות > מחיקת הודעות