חברים > תיבת הודעות > הגנה על הודעות

Protecting messages (הגנה על הודעות)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך להגן על הודעות מפני מחיקה לאחר הגעה למכסת ההודעות בתיבה, או עם מחיקת התיבה של הודעות נכנסות.

1.

בחר (Friends) (חברים) > (Message Box) (תיבת הודעות).

2.

בחר (Received) (פריטים שהתקבלו), ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [List] [רשימה].

4.

בחר את ההודעה שעליה ברצונך להגן, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

5.

בחר [Protect] [הגנה].

טיפים

  • ניתן להגן על עד 50 הודעות.
  • לא ניתן להגן על הודעות שהן בקשות חברות או הזמנות לצ'אט.
  • כדי לבטל הגנה על הודעה, פעל לפי השלבים המפורטים לעיל, אך בחר באפשרות [Clear Protection] [ניקוי הגנה] בשלב האחרון.

חברים > תיבת הודעות > הגנה על הודעות