חברים > תיבת הודעות > יצירה או שליחה של הודעות

Creating or sending messages (יצירה או שליחה של הודעות)

כדי להשתמש בתכונה זו, ייתכן שתידרש לעדכן את תוכנת המערכת.


באפשרותך ליצור ולשלוח הודעות לאנשים בעלי מזהים מקוונים שרשומים לשימוש עם PSNSM‎. עליך להיות מחובר ל-PSNSM‎ על מנת ליצור ולשלוח הודעות.

1.

בחר (Friends) (חברים) > (Message Box) (תיבת הודעות).

2.

בחר (Create Message) (יצירת הודעה).

3.

בחר [To] [אל].
בחר [Select from Friends] [בחירה מרשימת החברים] או [Enter Online ID] [הזנת מזהה מקוון], אך אז תידרש להקליד את המזהה המקוון של הנמען.

4.

הקלד הודעה, ולאחר מכן בחר [Send] [שליחה].
ההודעה שלך נשלחת. באפשרותך לבדוק את ההודעות ששלחת תחת (Friends) (חברים) > (Message Box) (תיבת הודעות) > (Sent) (פריטים שנשלחו).

טיפים

  • באפשרותך גם להחליף הודעות עם משתמשים של מערכות PS4™‎ ומערכות PS Vita.
  • לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות באמצעות כתובת דואר אלקטרוני רגילה.
  • מזהה מקוון נרשם כשיוצרים (פותחים) חשבון Sony Entertainment Network. לפני שליחת הודעה, בקש מנמען ההודעה את המזהה המקוון שלו.
  • ניתן להזין עד 18 תווים בכותרת ההודעה ועד 512 תווים בגוף ההודעה.
  • ניתן להשתמש ברגשונים על-ידי בחירה באפשרות במקלדת בעת יצירת הודעה.
  • ניתן לשמור עד 200 הודעות. כשמכסה זו מתמלאת, ההודעה הישנה ביותר תימחק באופן אוטומטי בכל פעם שתשלח הודעה חדשה.

צירוף קבצים

אם תבחר באפשרות (Attach) (צירוף) במסך יצירת ההודעה, תוכל לצרף קובץ תמונה מ- (Photo) (תמונה).

טיפים

  • לא ניתן לצרף קבצים שגודלם עולה על ‎3 MB.
  • ניתן לצרף רק קובץ אחד בכל פעם.
  • כדי לבטל צירוף של קובץ, בחר את הקובץ, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Cancel Attachment] [ביטול קובץ מצורף] בתפריט האפשרויות.
  • ניתן לשלוח ולקבל הודעות עם קבצים מצורפים רק בין מערכות PS3™‎.

חברים > תיבת הודעות > יצירה או שליחה של הודעות