משחק > הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®3 > שימוש בנתונים שמורים

Using saved data (שימוש בנתונים שמורים)

נתונים שמורים עבור תוכנות בפורמט PlayStation®3 נשמרים באחסון המערכת. הנתונים מוצגים תחת ((Saved Data Utility (PS3™‎) (תוכנית השירות לנתונים שמורים (PS3™‎)).


טיפים

  • נתונים שמורים מנוהלים בנפרד על-ידי כל משתמש. אם קיים יותר ממשתמש אחד תחת (Users) (משתמשים), הפריטים המוצגים תחת ((Saved Data Utility (PS3™‎) (תוכנית השירות לנתונים שמורים (PS3™‎‏)) ישתנו בהתאם למשתמש המחובר.
  • אם אתה בוחר בסמל של נתונים שמורים ולוחץ על הכפתור משולש, באפשרותך למיין את הנתונים השמורים לפי תאריך העדכון או לקבץ את הנתונים השמורים לפי כותר מהתפריט שמוצג.

אחסון נתונים שמורים בשרת PSN℠‎

ניתן לאחסן נתונים שמורים של תוכנות בפורמט PlayStation®3 בשרת PSNSM‎ ולהוריד אותם למערכת PlayStation®3 אחרת כדי להמשיך לשחק. כדי להשתמש בתכונה זו, נדרש חשבון Sony Entertainment Network ומנוי לשירות PlayStation®Plus.

אחסון אוטומטי של נתונים שמורים

ניתן לאחסן באופן אוטומטי ועל בסיס קבוע באחסון מקוון נתונים שמורים חדשים או כאלה שנשמרו רק לאחרונה.
יש להגדיר תכונה זו עבור כל משחק בנפרד.

1.

תחת (Game) (משחק), בחר את המשחק עם הנתונים השמורים שברצונך לשמור, ולחץ על הכפתור משולש.

2.

בחר באפשרות [Saved Data Auto-Upload] [העלאה אוטומטית של נתונים שמורים] והגדר אותה לערך [On] [מופעל].

טיפים

  • נתונים שמורים שמתעדכנים לאחר הפעלת ההגדרה, יועלו באופן אוטומטי.
  • תחת (Settings) (הגדרות), הגדר את (System Settings) (הגדרות מערכת) > [Automatic Update] [עדכון אוטומטי] לערך [Off] [כבוי] כדי להשבית את העדכון האוטומטי של נתונים שמורים.
אחסון ידני של נתונים שמורים

1.

בחר (Game) (משחק) > ((Saved Data Utility (PS3™‎) (תוכנית השירות של נתונים שמורים (PS3™‎‏)), בחר את הנתונים שברצונך לשמור, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

2.

בחר [Copy] [העתקה].

3.

בחר [Online Storage] [אחסון מקוון] כיעד לשמירה.

הורדה של נתונים שמורים מאחסון מקוון למערכת PS3™‎

1.

בחר (Game) (משחק) > ((Saved Data Utility (PS3™‎) (תוכנית השירות של נתונים שמורים (PS3™‎‏)), ולאחר מכן, בחר [Online Storage] [אחסון מקוון].

2.

בחר את הנתונים השמורים שברצונך להוריד, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

3.

בחר [Copy] [העתקה].


טיפים

  • קיבולת האחסון הזמינה המרבית היא ‎1GB, והמספר המרבי של פריטי נתונים שמורים שניתן לאחסן הוא 1,000.
  • לא ניתן לאחסן נתונים שמורים שאינם עבור תוכנות בפורמט PlayStation®3‏, PC Engine ו-NEOGEO.
  • לטיפול בנתונים שמורים שאינם ניתנים להעתקה:
  • - העלאה לאחסון מקוון: ניתן להעלות רק פריט אחד בכל פעם.
  • - הורדה של נתונים שמורים מאחסון מקוון: ברגע שנתונים שמורים שמוגנים מפני העתקה מועלים לאחסון מקומי או מורדים ממנו, יש להמתין לפחות 24 שעות לפני ביצוע הורדה נוספת של נתונים אלה.
  • לא ניתן להשתמש באחסון מקוון עבור משחקים מסוימים. לקבלת פרטים על משחקים או שירותים שלא תומכים באחסון מקוון, לחץ כאן.

משחק > הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®3 > שימוש בנתונים שמורים