משחק > הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®3 > הפעלה / יציאה ממשחקים

Starting / quitting games (הפעלה / יציאה ממשחקים)

הפעלת משחק

עם הכנסת התקליטור, המשחק מתחיל באופן אוטומטי.

יציאה ממשחק

במהלך משחק פעיל, לחץ על כפתור PS בבקר האלחוטי, ולאחר מכן, בחר (Game) (משחק) > (Quit Game) (יציאה מהמשחק).

תוכן נוסף

משחקים מסוימים מכילים תוכן נוסף. בחר בסמל של תוכן נוסף כדי להתקין ולשחק במשחקים ולצפות בסרטונים מיוחדים.

טיפ

עם תוכן נוסף, באפשרותך לבצע פעולות שונות באמצעות לוח הבקרה שעל המסך, שמוצג בשעה שהתוכן מופעל. באפשרותך להסתיר ולהציג את לוח הבקרה באמצעות הכפתור משולש. לקבלת פרטים על התכונות שניתן להשתמש בהן, עיין במדריך התוכנה של המשחק הרלוונטי.

משחק > הפעלה של תוכנות בפורמט PlayStation®3 > הפעלה / יציאה ממשחקים