משחק > שימוש בנתונים שמורים עבור משחקונים ועבור תוכנות PSP™Game

Using saved data for minis and PSP™Game software (שימוש בנתונים שמורים עבור משחקונים ועבור תוכנות PSP™Game)

העתקת נתונים שמורים של מערכת PSP™Game למערכת PS3™‎

1.

חבר את מערכת PSP™‎ ומערכת PS3™‎ באמצעות כבל USB.

2.

במערכת PS3™‎, בחר (Game) (משחק) > ((Saved Data Utility (minis / PSP™‎) (תוכנית השירות לנתונים שמורים (משחקונים / PSP™‎)).

3.

בחר את הנתונים השמורים שברצונך להעתיק, ולאחר מכן לחץ על הכפתור משולש.

4.

בחר [Copy] [העתקה].


טיפים

  • נתונים שמורים מנוהלים בנפרד על-ידי כל משתמש. אם קיים יותר ממשתמש אחד תחת (Users) (משתמשים),
    הפריטים המוצגים תחת ((Saved Data Utility (PS3™‎) (תוכנית השירות לנתונים שמורים (PS3™‎‏)) ישתנו בהתאם למשתמש המחובר.
  • אם אתה בוחר בסמל של נתונים שמורים ולוחץ על הכפתור משולש, באפשרותך למיין את הנתונים השמורים לפי תאריך העדכון או לקבץ את הנתונים השמורים לפי כותר מהתפריט שמוצג.
  • לא ניתן להפעיל משחקים של מערכת PSP™‎ (בפורמט PSP™Game) במערכת PS3™‎ שברשותך.
  • ייתכן שעל משחקים מסוימים יחולו הגבלות בנוגע לשימוש בנתונים שמורים. לקבלת פרטים, עיין במדריכי התוכנות.
  • תוכנות בפורמט PlayStation®‎ שהורדו מ-PlayStation®Store ונשמרו במערכת PSP™‎ מוצגות תחת (Memory Card Utility) (תוכנית השירות לכרטיסי זיכרון).

משחק > שימוש בנתונים שמורים עבור משחקונים ועבור תוכנות PSP™Game