מוזיקה > העתקה של קובצי מוזיקה

Copying music files (העתקה של קובצי מוזיקה)

יבא קובצי מוזיקה ששמורים במדיית אחסון לאחסון המערכת, או העתק קבצים שיובאו מתקליטורי שמע למדיית אחסון. בחר בקובץ שאותו ברצונך לייבא או להעתיק, לחץ על הכפתור משולש, ולאחר מכן בחר [Copy] (העתקה) בתפריט האפשרויות. פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת הפעולה.


טיפים

  • קובצי מוזיקה שמועתקים למדיית אחסון נשמרים בתיקייה [MUSIC] [מוזיקה]. אם במדיית האחסון לא קיימת תיקייה בשם [MUSIC] [מוזיקה], היא תיווצר באופן אוטומטי.
  • בהתאם להתקן שבשימוש, ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קבצים מועתקים מסוימים.
  • נדרש מתאם USB מתאים (לא כלול) כדי להשתמש במדיית אחסון עם דגמים מסוימים של מערכת PS3™‎.
  • הקפד שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של אחרים.
  • לא ניתן להעתיק לאחסון המערכת קובצי מוזיקה בעלי הגנה על זכויות יוצרים.
  • במהלך הפעלה, לא ניתן להעתיק קובצי מוזיקה.*
  • כולל הפעלת תוכן באמצעות תכונות אחרות, למשל הצגה של קובצי תמונה.

מוזיקה > העתקה של קובצי מוזיקה